dijmenteskonzultacio

Menedzserképző Központ VII. HR Konferencia

2015. december 10. (csütörtök)
Budapest, Danubius Hotel Gellért

Dr. Poór József

Dr. Poór József

egyetemi tanár 
minősített menedzsment tanácsadó (CMC) 
Vezetés-szervezés szak szakvezetője 
Menedzsment és HR Kutató Központ vezetője 
Humán Szakemberek Országos Szövetség elnöke 
HR Ambassador Hungary (Academy of Management, AoM)

■ Szent István Egyetem, Páter Károly u.1., H-2100 Gödöllő ■ Mobil: +36-20-464-9168
■ e-mail: poorjf@t-online.hu és
poor.jozsef@gtk.szie.hu

Dr. Poór József a Szent István Egyetem és a Selye János Egyetem habilitált és kinevezett professzora, ahol nemzetközi menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, nemzetközi emberi erőforrás menedzsment és menedzsment tanácsadás tárgyakat oktat magyar és idegen nyelveken. Hosszú évekig volt egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (PTE-KTK) Vendégtanárként nemzetközi menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és nemzetközi emberi erőforrás menedzsment tárgyakat oktatott 13 nyári, rövid szemeszteren öt amerikai egyetemen (Honolulu, Louisville, Richmond, Saginow és Cleveland) és vendégtanárként európai (Arnhem, Bergen, Bukarest, Frankfurt am Main, Kolozsvár,Lyon, Pitesti, Prága, Pozsony, Riga, Szabadka, Zrenjanin) üzleti fakultásokon. Három nemzetközileg ismert tanácsadócégnél (HayGroup, Mercer és Diebold) dolgozott ügyvezető igazgatóként és senior tanácsadóként közel két évtizedet. Elnöke a Humán Szakemberek Országos Szövetségének, valamint küldötte a BKIK tanácsadó-szolgáltató tagozatának. Négy évig elnöke volt a Vezetési Tanácsadók Országos Szövetségének (VTMSZ) és képviselte a FEACO-ban a kelet-európai tanácsadókat. 

Néhány a legismertebb magyar nyelvű publikációi közül:
1. Blahó András-Czakó Erzsébet-Poór József (2015): Nemzetközi menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, p.360. 
2. Poór József (Szerk.): Rugalmas ösztönzés – rugalmas juttatások. (3. átdolgozott kiadás) Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2013. p. 350. 
3. Poór József-Dr. Bóday Pál-Kispál-Vitay Zsuzsanna (Szerk.): Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás menedzsmentben. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. (2.átdolgozott kiadás) p.298. 
4. Poór József (Szerk.): Menedzsment tanácsadási kézikönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. (3. átdolgozott kiadás) p.695. 
5. Karoliny Mártonné Poór József (Szerk.): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv – rendszerek és alkalmazások. Complex Kiadó - Walters Kluwer Csoport, Budapest, 2010. (5.átdolgozott kiadás) p. 642. 
6. Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. (2. átdolgozott kiadás) Complex Kiadó Walters Kluwer Csoport, Budapest, 2009. p.700. 
7. Poór József: Menedzsment tanácsadás alapjai és fejlődési tendenciái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.(1. kiadás) p. 230. 
8. Poór József (Szerk.): Rugalmas ösztönzés – rugalmas juttatások. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó   Kerszöv, Budapest , 2005. (1. kiadás) p. 366. 
9. Poór József Zentai Katalin: Franchise út a sikeres vállalkozáshoz. Nemzetközi Menedzser Központ – Népszava Kiadó, Budapest, 1991. (1. kiadás) p. 220. 
10. Poór József: Irodaszervezés, iroda automatizálás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. (1. kiadás) p. 219.