HotelEger3

Balvany

royal2015

ogh

Adatkezelési nyilatkozat

1. Adatkezelő

Adatkezelő a Menedzserképző Központ és Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 10/a A épület 7/8., adószám: 24082235-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-989621)

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

Az oldal megtekintése során technikai okokból rögzítésre kerülnek egyes adatok. A kezelt adatok: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a felhasználó által használt böngésző, és az operációs rendszer típusa, a felhasználó IP címe. Az Adatkezelő kezeli a hírlevélre feliratkozók adatait. A feliratkozással az érintett hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő hírlevelet, reklámot küldjön.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, amely szerint az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. Ezen szükséges adatokon túlmenően adatokat a Menedzserképző Központ és Szolgáltató Kft. a honlap látogatásával összefüggésben nem kezel.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése technikailag elengedhetetlen. Az adatkezelés célja kizárólag statisztikák készítése, valamint a szolgáltatási igénybevételét biztosítja.

Az adatokat az adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül törli.

(Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121723/2017.)

4. Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó igénybe vételére a honlap megjelenéséhez szükséges szerver és tárhely biztosítása céljából kerül sor.

5. A felhasználók jogai

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, az adatkezelő mindent megtesz a jogsértés kivizsgálása, orvoslása érdekében. Az érintettek igényeiket polgári perben is érvényesíthetik, valamint fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

7. Egyéb

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi. A változásokat az adatkezelő legkésőbb azok hatályba lépését megelőzi nyolc napon belül közzéteszi a honlapon.