dijmenteskonzultacio

dijmenteskonzultacio

„ADATVÉDELEM 2.0 - fókuszban az üzleti titok, az adatbiztonság, az információvédelem, és a direkt marketing”

Menedzserképző Központ II. Adatvédelmi Konferencia

2013. november 5. (kedd)
Danubius Hotel Gellért, Budapest

Az esemény részvételi díja: 27 000 Ft + áfa

!Egy szervezettől két vagy több fő jelentkezése esetén 5% kedvezmény

12.30 - 13.00

Regisztráció
13.00 - 13.10 Moderátori megnyitó
dr. Freidler Gábor, ügyvéd
13.10 - 14.00 Adatvédelem 2013-ban és a jövőben - egy alig két éves szabályozás kritikája a gyakorlat oldaláról
Melyek voltak a jogalkalmazás kérdései 2013-ban, melyek a kihívások, új előírások, gyakorlati problémák? Mire készüljenek az adatkezelők a jövőben? - Különös tekintettel a készülő uniós szabályozásra.
dr. Dósa Imre adatvédelmi felelős, Budapest Bank Nyrt.
14.00 - 14.50 Az Adatvédelmi Hatóság és eljárásai
A Hatóság tapasztalatai, vizsgálati eszközei, céljai, és eredményei 2013-ban. A jellemző jogsértések és szankcióik.
dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
14.50 - 15.30 Közérdekű adatok, üzleti titkok
Mikor kell figyelni arra, hogy egyes cégadatok közérdekűek, azaz nyilvánosak legyenek? Hogyan védhetjük titkainkat, mit kell tennünk azért, hogy titoksértés esetén legyen lehetőségünk fellépni a jogsértő ellen? Az üzleti titok védelme a gyakorlatban. Mi változik 2014-ben, az új Ptk. hatályba lépésével? A know-how, mint az üzleti titok része.
dr. Orbán Zsombor, ügyvéd
15.30 - 16.00

Kávészünet

16.00 - 16.50 Kihívások, problémák és megoldások 2013-ban az internet és a direkt marketing területén
A direkt marketing mostohagyerek az adatvédelem szempontjából régóta. Mi változott 2013-ban, hogyan él a piac a szigorú szabályozás közepette? Hogyan küldhetünk ügyfeleinknek reklámot, hogyan építhetünk adatbázist jogszerűen?
Az interneten található adatokat és egyéb információkat hogyan használhatjuk fel saját cégünk munkája során, mire vigyázzunk, milyen kockázatokkal számoljunk?
dr. Freidler Gábor, ügyvéd
16.50 - 17.20 Adatbiztonság, információvédelem, adatvédelem
Az új adatvédelmi törvény meglehetősen szigorú követelményeket támaszt az adatbiztonság területén – ez persze jó, hiszen az adatok biztonságos tárolása a cégeknek is érdeke. De vajon betarthatóak a törvény szabályai, alkalmasak arra, hogy általános jelleggel minden adatkezelőre nézve kötelezettségeket határozzanak meg? Másrészről: mi a teendő, ha az adatvédelem szembekerül az információvédelemmel, azaz az érintettek (munkavállalók, ügyfelek) jelentenek veszélyt?
Jakab Péter bankbiztonsági igazgató, MKB Bank Zrt.
17.20 - 17.55 Panelbeszélgetés – szakmai konzultáció

Résztvevők:
dr. Dósa Imre adatvédelmi felelős, Budapest Bank Nyrt.
Jakab Péter bankbiztonsági igazgató, MKB Bank Zrt.
dr. Kékuti Ákos, ügyvéd
dr. Orbán Zsombor, ügyvéd
dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
17.55 - Programzárás
   
 

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

Közel két év telt el az „új” adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatályba lépése óta. Tény, hogy a törvény számos ponton lazított a korábbi – igen szigorú – szabályozáson, de tény az is, hogy a gazdasági szféra gondjai nem oldódtak meg. Ezt pedig különösen nehezíti az, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012 végére kinőtte gyermekbetegségeit, és 2013-ban már igen hatékonyan végzi a dolgát – az adatkezelők számára ez a vizsgálatok számának emelkedését jelenti. Egyre több a hatósági eljárás, a bírság.

Konferenciánk ezúttal is a gazdasági szféra adatkezelőinek a problémáira fókuszál, elsősorban gyakorlati oldalról. Számba vesszük a törvény hatályba lépése óta szerzett tapasztalatokat, és a jövőbeni lehetőségeket, különös tekintettel az Európai Unió egységes adatvédelmi rendeletének lehetőségére. Külön előadás szól a Hatóság munkájáról, eljárásairól.

Szorosan kapcsolódik az adatvédelemhez a közérdekű adatok nyilvánossága, és a titokvédelem is: a téma aktualitását az adja, hogy az új Polgári Törvénykönyv az üzleti titkokra vonatkozó szabályozást is átalakítja. A fentieken túlmenően az internet, direkt marketing adatvédelmi jellegű kérdéseiről, problémáiról, valamint az adatbiztonság, információbiztonság kérdéséről is szólni fognak előadások.

A konferencia szól mindenkihez, aki személyes adatot kezel, akár munkáltatóként, akár ügyfelek számára szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságként, akár direkt marketing tevékenység során. Előadóink ezúttal is a téma elismert szakértői.