dijmenteskonzultacio

dijmenteskonzultacio

„Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban"

Adatvédelmi Konferencia

2012. november 27. (kedd)
Danubius Hotel Gellért, Budapest

Az esemény részvételi díja: 28 000 Ft + áfa

! Egy vállalattól 2 fő jelentkezése esetén 5%, 3 vagy több fő jelentkezése esetén 10% kedvezmény

A részvételi díj tartalmazza az „Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban” című könyvet!

A konferencia moderátora: Gábor Zsolt jogi főszerkesztő, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
   

10.00 - 10.30

Regisztráció
10.30 - 11.00

Nyitóelőadás - Az adatvédelem története Magyarországon, az első adatvédelmi törvény és annak végrehajtása, jogfejlődés az adatvédelmi biztos jogalkalmazói gyakorlata alapján. Az új törvény előzményei, megalkotása, eddigi főbb tapasztalatok; az európai rendeleti szabályozás esélye. A törvény lényegesebb alapelvei, különös tekintettel a célhoz kötöttség elvére.

Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
11.00 - 11.40

Az adatkezelés szabályai, az adatkezelés jogalapja, különös tekintettel az új jogalapokra. Az EU adatvédelmi irányelvében meghatározott jogalapok közvetlen hatálya és alkalmazása. A NAIH jogállása, eljárása, vizsgálatainak típusai; a hatósági eljárás megindítása; határidők, szankciók és bírságok az eljárásban; a hatóság határozatainak felülvizsgálata; az adatvédelmi nyilvántartás új rendszere.

Szabó Endre Győző elnökhelyettes, NAIH

11.40 - 12.00

Adattovábbítás külföldre, a vonatkozó hazai és uniós szabályozás

Sziklay Júlia főosztályvezető, NAIH

12.00 - 12.30

Az információszabadság jelentése, tartalma, a közérdekű adatok köre, és kezelésük szabályai. Az adatok közzététele és kérelemre történő kiadása, a közérdekű adatokkal kapcsolatos perek.

Somogyvári Katalin osztályvezető, NAIH

12.30 - 13.30

Ebédszünet

13.30 - 14.00

Az adatvédelmi hatóság vizsgálati eljárása és az adatkezelők főbb kötelezettségei (adatvédelmi felelős, adatvédelmi szabályzat, adatbiztonság).

Révész Balázs főosztályvezető, NAIH

14.00 - 15.00

Az új adatvédelmi törvény gyakorlati jelentősége, az új szabályok alkalmazása az egyes szektorális adatkezelésekben, különös tekintettel a munkaviszonyra, a bankok és biztosítók adatkezelésére.

Freidler Gábor, ügyvéd

15.00 - 16.00

Konzultáció az előadókkal - adatkezelési kérdések megválaszolása, többek között az egészségügy, az állami nyilvántartások, a bűnügyi adatkezelés, a reklám és a direkt marketing, a piackutatás, a hírközlés, a térfigyelő kamerázás és a tudományos kutatás területéről.

16.00 - Programzárás
   
 

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ és

a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. fenntartja!

2012. január 1-jével hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet sokan egyszerűen az „új adatvédelmi törvény” elnevezéssel illetnek. A konferencia előadói elismert szakemberek, főelőadója pedig a legfőbb jogalkalmazó, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Az esemény ismerteti a törvény egyes rendelkezéseit, ennek keretében kiemelt szerepet kapnak a változások, a törvény alapelvei és az adatkezelés új jogalapjai. Bemutatásra kerül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása, illetve az általa alkalmazható jogkövetkezmények rendszere. A konferencia foglalkozik az információszabadság kérdéseivel, valamint a fontosabb szektorok adatkezelési szabályozásával is.

Rendezvényünk egyaránt szól az adatvédelemmel foglalkozó jogászokhoz és a személyes adatokat kezelő szervezeteknél eljáró szakemberekhez.