dijmenteskonzultacio

dijmenteskonzultacio

„ADATVÉDELEM VALAHOL EURÓPÁBAN – FÓKUSZBAN AZ EGYSÉGES UNIÓS SZABÁLYOZÁS ÉS HATÁSA A HAZAI ADATKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEIRE”

Menedzserképző Központ V. Adatvédelmi Konferencia

2016. március 8. (kedd)
Budapest, Danubius Hotel Gellért

Az esemény részvételi díja: 27 000 Ft + áfa

Egy szervezettől több fő regisztrációja esetén 22 000 Ft + áfa a kedvezményes részvételi díj!

A szervező a résztvevők részére vendéglátást és térítésmentes parkolást biztosít.

12.30 – 13.00
Regisztráció
13.00 – 13.10

Moderátori megnyitó
Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő, Freidler Ügyvédi Iroda
13.10 – 13.50 Az Európai Unió adatvédelmi rendeletének jellemzői, a szabályozás új elemei, az adatkezelőkre háruló kötelezettségek; adatkezelői felelősség az új szabályozás tükrében
Az Európai Unió adatvédelmi irányelve idejétmúlt, nyilvánvaló az igény a szabályozás megújítására. Évekig tartó egyeztetések után célegyenesbe fordultak az előkészítő munkálatok, immár ismert az elfogadott, feltehetőleg végleges szöveg, előre látható a hatálybalépés időpontja. Az új rendelet felváltja a nemzeti szabályozást, és számos új kötelezettséget ró az adatkezelőkre. Mire számíthatnak az adatkezelők? Mi lesz jogellenes abból, ami most még jogszerű? Hogyan lehet, hogyan célszerű felkészülni az új szabályozásra?
Dr. Domokos Márton ügyvéd, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda
13.50 – 14.30 A NAIH múltja, jelene, jövője – a Hatóság eljárásainak, céljainak, szankcióinak változása
A NAIH megalakulása óta elérte, hogy minden adatkezelő megismerte a nevét, és tartanak is tőle. Ismert, hogy a Hatóság eljárásai – túllépve az első időszakra jellemző óvatos, bizonytalan eljárásokon, alacsonyabb összegű bírságokon – rendkívül alaposak, és milliós bírságokkal zárulnak. A maximális összegű bírság immár húszmillió forint, és ez tovább emelkedik, ha az egységes rendeleti szabályozás megvalósul. Mi várható a közeljövőben a NAIH részéről, mely szektorokat fogja vizsgálni? Mennyiben változik meg a hatósági felügyelet a rendeleti szabályozás hatályba lépése után?
Dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
14.30 – 15.10 Adatvédelmi felelős az üzleti szférában – egy vezető bank adatvédelmi felelősének tapasztalatai, tanácsai
Bár hosszú ideje kötelező kinevezni adatvédelmi felelőst számos szervezetnél, szerepük sokáig súlytalan volt. Az elmúlt pár évben azonban a legtöbb adatkezelő ráébredt arra, hogy a jogellenes adatkezelés komoly kockázatot rejt magában, ezért az adatvédelemre valóban figyelni kell, így az adatvédelmi felelősök munkája is fontosabbá vált, nagyobb lett a szerepük, felelősségük. Mit tehet egy adatvédelmi felelős a szervezeten belül? Mik a jogai, kötelezettségei a felelősnek, miként tudja érvényesíteni az adatvédelmi érdekeket? Mennyiben várható el a felelőstől, hogy a munkáltatója érdekeit mérlegelje az adatvédelmi kötelezettségekkel szemben? Melyek a felelősi pozíció munkajogi vonatkozásai, problémái?
Dr. Dósa Imre belső adatvédelmi felelős, Budapest Bank Zrt.
15.10 – 15.40 Kávészünet
15.40 – 16.20 Mit tegyünk, ha jön a NAIH, és mit tegyünk azért, hogy ne jöjjön?
Sok ügyvéd kapja meg a kérdést mostanság: miként előzhető meg a NAIH bírság? Nyilvánvaló a válasz, teljesen jogszerű adatkezeléssel. Igen ám, de a múltat nem lehet eltörölni, emellett sokszor az adatvédelmi szabályok betartása üzleti szempontból lehetetlen. Sokszor beszélünk a Hatóság eljárásáról, de kevés szó esik arról, hogy milyen is egy ilyen eljárás „belülről”, mit tehet az ügyfél, mit érdemes megtennie, és mit nem szabad megtennie. Mégis, miként lehet csökkenteni egy eljárás kockázatát? Ha pedig jön a NAIH, mi a teendő? Hogyan célszerű „viselkedni”, miként csökkenthető a bírság kockázata, ha már elindult az eljárás? Végezetül, mi a teendő az elmarasztaló határozat esetén?
Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő, Freidler Ügyvédi Iroda
16.20 – 17.00 Adatvédelmi követelmények a NAIH ajánlások tükrében, különös tekintettel az előzetes tájékoztatásra vonatkozó szabályozásra
A NAIH a közelmúltban tette közzé az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlását. Az előzetes tájékoztatás a jogszerű adatkezelés alapja, hiszen az érintett hozzájárulása csak akkor megfelelő jogalap, ha azt megfelelő tájékoztatás előzi meg. A Hatóság az ajánlásban összefoglalta, hogy melyek az előzetes tájékoztatás – így a jogszerű adatkezelés – alapkövetelményei. Milyen módon, és milyen tartalommal kell az érintettet tájékoztatni, mi a tájékoztatás kötelező minimuma? Hogyan kell gondoskodni a tájékoztatás megadásáról telefonon, illetve interneten? Miként lehet biztosítani, hogy a tájékoztatás teljes körű, kellően alapos legyen, de beépítése ne lassítsa az adatkezelés folyamatát?
Dr. Barán-Kalász László ügyvéd, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda
17.00 – Programzárás
 

 

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

Az elmúlt évben egyértelművé vált, hogy két kérdés tartja igazán lázban az adatkezelőket. Az egyik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), a másik az adatvédelem egységes európai szabályozása.

A Hatóság kétségkívül megtanulta hatékonyan használni az eszközeit: a 2014 végén, 2015 elején „kiosztott” nagy összegű bírságok - köztük több maximális, tízmillió forintos - hírére mindenki odafigyelt. Nem csak a bírságok összege és gyakorisága figyelemre méltó, hanem az is, hogy a NAIH láthatóan ragaszkodik az elmúlt évtizedek nagyon szigorú, sokszor egyoldalú, a gazdasági érdekeket teljesen figyelmen kívül hagyó jogértelmezéséhez, és ennek határozottan érvényt is szerez.

A NAIH vizsgálatai mellett a másik lényeges kérdés az Európai Unió egységes szabályozása volt, amely már évek óta „készül”, de csak a közelmúltban véglegesedett a szöveg, a közelmúltban vált egyértelművé, hogy hamarosan megszületik az Európai Unió adatvédelmi rendelete, amely közvetlenül hatályos lesz valamennyi tagállamban. Ezt követően nem az egyes államok törvényeit - így a mi adatvédelmi törvényünket - kell alkalmazni, hanem az Unió rendeletét. A rendelet új szabályokat, új kötelezettségeket jelent, új hatósági szerepeket hoz. Bár a magyar szabályozás eddig is szigorúnak volt tekinthető Unión belül is, a rendelet erre talán még rátesz egy lapáttal. Csekély vigasz, hogy ezután már nem lesz könnyebb más tagállamok adatkezelőinek sem.

Konferenciánkon a fenti két kérdéskörben keresünk válaszokat:
- Mennyi időnk van felkészülni az Unió rendeletére?
- Milyen kötelezettségei lesznek az adatkezelőknek a rendelet hatályba lépése előtt?
- Miként lehet megfelelni a NAIH elvárásainak, ajánlásainak?
- Hogyan lehet elkerülni a vizsgálatot, mit lehet, mit érdemes tenni, ha már elindult a vizsgálat?