dijmenteskonzultacio

dijmenteskonzultacio

„Adat- és titokvédelem a pénzügyi szektorban”

Menedzserképző Központ II. Pénzügyi Konferencia

2013. június 25. (kedd)
Budapest, Danubius Hotel Gellért

Az esemény részvételi díja: 27 000 Ft + áfa

! Egy vállalattól két vagy több fő jelentkezése esetén 5% kedvezmény

A rendezvény végén, a Hotel Fagus**** konferencia és wellness szálloda jóvoltából, egy 2 fő részére szóló, 2 éjszakás voucher kerül kisorsolásra a résztvevők között.

12.30 – 13.00
Regisztráció
13.00 – 13.10

Moderátori megnyitó

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

13.10 – 14.00

A banktitokra vonatkozó szabályozás, a banktitok kezelésével kapcsolatos jogesetek, gyakorlati tapasztalatok

Milyen jogszabályi és belső szabályozási keretek alkotják a banktitok védelmének gerincét? Milyen körben bővült a banktitok megismerésére jogosultak köre az elmúlt években? Felhígult-e a banktitok kiadhatóságának alanyai köre, betölti-e még eredeti rendeltetését a banktitok tövényi védelme? Milyen jellegű gondatlan és szándékos banktitoksértések fordulnak elő a gyakorlatban? Milyen jogkövetkezményekkel kell számolnia a banktitok jogosulatlan kiszivárogtatójának? Hogyan alakult a PSZÁF hatósági gyakorlata a banktitoksértések vizsgálata és bírságolása kapcsán?

Dr. Barán-Kalász László ügyvéd, adatvédelmi szakértő

14.00 – 14.40

A pénzügyi közvetítés és kiszervezés adatvédelmi, titokvédelmi szempontból, a kiszervezési szerződések egyes kérdései

Hogyan viszonyulnak az Infotv. értelmező rendelkezései szerinti alapfogalmak a kiszervezéshez és a közvetítői tevékenységhez? Hogyan kapcsolódnak továbbá az egyes titokvédelmi szabályok a kiszervezés és ügynöki tevékenység adatkezelési szabályaihoz?

Vannak-e a kiszervezésnek és az ügynöki tevékenységnek az Infotv-től eltérő, speciális adatvédelmi szabályai? Mit tartalmazzon a kiszervezési szerződés? Van-e különbség adatvédelmi szempontból a független közvetítő és a függő ügynök tevékenység között? Hogyan jelenik meg illetve realizálódik az érintettek adatkezelési tárgyú, kötelező tájékoztatása a kiszervezés és az ügynöki tevékenység során?

Dr. Baki József bankjogász; elnök, adatvédelmi munkabizottság,

Magyar Bankszövetség

14.40 – 15.20

Hitelinformációs rendszerek itthon és külföldön; a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szabályozása, tartalma, működése és felhasználása

A megújult Központi Hitelinformációs Rendszer:

- a 2011. évi CXXII. törvény (KHRtv.) tartalma és körülményei,

- a törvény által meghatározott KHR és ennek nemzetközi összehasonlítása,

- a vállalkozásokra és a lakosságra vonatkozó adatkezelés legfontosabb szabályai,

- a KHR, mint a hazai credit bureau szolgáltatás.

Rácz Lajos szolgáltatás fejlesztési igazgató, BISZ Zrt.

15.20 – 15.50

Kávészünet

15.50 – 16.40

Személyes adatok kezelése a pénzügyi szektorban, fontosabb adatkezelési kérdések; a jogellenes adatkezelés következményei, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

Ha az ügyfél természetes személy, a banktitok személyes adat is – hogyan kell a pénzügyi szektorban érvényesíteni az adatvédelmi törvény szigorú rendelkezéseit? Milyen korlátokat támaszt az adatvédelem a pénzügyi szektorban, különösen az ellenőrzés, kockázatkezelés területén? Mi jellemzi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásait, milyen szankciókkal kell számolni?

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

16.40 – 17.25

Szakmai konzultáció az előadók részvételével, kérdések és válaszok 

17.25 –      

Programzárás

   
  A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

A személyes adatok védelméhez való jogot hosszú ideje törvény védi, igen szigorúan: a jelenleg hatályos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény feltételekhez köti az adatok kezelését, és a jogellenes adatkezelést bírságolhatóvá teszi, ezzel a jogkörével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorta él is. A bankok esetében további nehézséget jelent, hogy az ügyfelekről rendelkezésre álló személyes adatok egyben banktitoknak is minősülnek, amelyek csak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerint kezelhetők – a rendelkezések betartását pedig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzi.

Nehéz helyzetben van tehát az, akinek a két törvény feltételeinek egyszerre kell megfelelni, különösen azért, mert az adatkezelő bankok érdekei nehezen érvényesíthetők a törvényes keretek között: cél a minél részletesebb adatkezelés, a megalapozott döntések meghozatalához szükséges adatok biztosítása, továbbá az egyszerű, olcsó adatkezelés is. Másrészről viszont a személyes adatok és banktitok kezelése minden irányból korlátozott, és nem lehet szabadon optimalizálni az adatkezelést, hiszen a jogalkotó ezt is korlátok közé szorította. Végül – de nem utolsó sorban – figyelemmel kell lenni az informatikai biztonság szabályaira is, melyek betartása komoly erőforrásokat igényel.

Az eseményen az adatvédelem, titokvédelem témakörét vizsgáljuk, különös tekintettel a banktitok védelmének szabályaira, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra. Külön előadás foglalkozik a hitelinformációs rendszerekkel, és az ott kezelt adatok felhasználásával, valamint a kiszervezés kérdésével és pénzügyi közvetítők adatkezelésével. Konferenciánkon választ keresünk többek között az alábbi kérdésekre:
- Miként lehet felhasználni a banktitkot, milyen következményei vannak a titoksértésnek?
- Hogyan használhatók fel a központi hitelinformációs rendszer adatai?
- Mikor, milyen feltételekkel vehetjük igénybe a kiszervezés intézményét?
- Milyen adatokat adhatunk át a pénzügyi közvetítőnek?
- Miként kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, mit vizsgál az Adatvédelmi Hatóság?

Konferenciánk előadói a téma elismert szakemberei, akik tapasztalatuk alapján elsősorban a gyakorlatban felvetődő kérdésekre, problémákra fókuszálnak.