dijmenteskonzultacio

dijmenteskonzultacio

ADATVÉDELEM – fókuszban a jogszerű adatkezelés vizsgálata és az Európai Unió szabályozása

Menedzserképző Központ III. Adatvédelmi Konferencia

2014. május 22. (csütörtök)
Budapest, Danubius Hotel Gellért

Az esemény részvételi díja: 27 000 Ft + áfa

A díj tartalmazza a vendéglátást, a szervező a vendégek részére térítésmentes parkolást biztosít.

!Egy szervezettől több fő jelentkezése esetén 22 000 Ft + áfa / fő áron elérhetők a jegyek.


12.30 - 13.00

Regisztráció
13.00 - 13.10 Moderátori megnyitó
dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő
13.10 - 14.10 A személyes adatok kezelésének főbb problémái: az adatkezelés jogalapja
Hogyan kell beszerezni az érintettek hozzájárulását, mikor lehet mellőzni a hozzájárulást? Milyen tájékoztatást kell adni az érintettnek, mikor, és milyen módon kell biztosítani a jogait? Miként kell adatbázist építeni – vagy éppen átalakítani – annak érdekében, hogy az adatokat felhasználhassuk, és ne kelljen tartani sem bírságtól, sem a törlésre kötelezéstől?
dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő
14.10 - 15.10 Harmonizáció vagy széttagoltság? A Hatóság esetjoga az Európai Unió adatvédelmi reformjának fényében.
A Hatóság immár több, mint két éve jár el személyes adatok védelmével kapcsolatos ügyekben, és a hatósági vizsgálatok, elmarasztalások, jogerősen lezárt perek száma elérte azt a szintet, hogy lehet kiforrott jogalkalmazói gyakorlatról beszélni. Miről kell leginkább tartania az adatkezelőknek, milyen esetekben lehet bírságra, egyéb szankcióra számítani? Miben tér el a Hatóság és a bíróság gyakorlata? Az elmúlt időszakban egyre többet lehet arról hallani, hogy az Európai Unió rendeleti szinten fogja szabályozni az adatvédelmet, ez pedig hatályon kívül helyezné a hazai szabályozást: milyen esélyei vannak az egységes európai szabályozásnak, és mire kell számítani?
dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
15.10 - 15.40 Kávészünet
15.40 - 16.20
Adatvédelem vállalati környezetben - egy audit esettanulmánya
Melyek azok az adatvédelmi, adatkezelési problémák, amelyekkel egy nagyvállalatnak szembesülnie kell? Milyen nehézségek adódnak az ügyfelek, és a munkavállalók adatainak kezelését illetően, hogyan kell kezelni az ügyfelek panaszait? Mikor van szükség átfogó adatvédelmi auditra, hogyan kell ezt lefolytatni?
dr. Dubalár Alekszej jogász, belső adatvédelmi felelős,
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
16.20 - 17.00 Vállalati adatok mindenhol! Cyber fenyegetettség és adatszivárgás.
Vállalati adatok védelmének kihívásai, klasszikus adatszivárgási problémák és újfajta kihívások: cyber fenyegetettség gyakorlati előfordulása és megoldási lehetőségek.
Csomai László menedzser, Visszaélés-kockázatkezelési Szolgáltatások, EY
Vágó Balázs szenior, Visszaélés-kockázatkezelési Szolgáltatások, EY
17.00 - 17.45 Konzultáció, kérdések, válaszok
17.45 - Programzárás
   
 

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

Bár napjainkban általában jellemző a jogalkotás gyors tempója, nehéz olyan területet találni, ahol az elmúlt néhány évben olyan sok, és olyan jelentős változás történt, mint a személyes adatok védelméhez való jog területén. A gazdasági élet szereplői soha nem tudták teljesen elfogadni a korábbi (még 1992-ben megalkotott) törvényt, folyamatos volt az igény a szabályok változtatására, enyhítésére, a „gazdaságellenesnek” tartott adatvédelmi törvény revíziójára. Az új, jelenleg is hatályos jogszabály, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény ezeket a reményeket csak kis részben váltotta be.

A hatályos törvény igen szűk körben ugyan, de megengedi, hogy az érintettek hozzájárulása, és a törvény felhatalmazása nélkül is kezelhetők legyenek személyes adatok. Konferenciánk elsőként ezt a kérdést járja körül: megvizsgáljuk, hogy milyen esetekben, milyen módon, és milyen feltételek mellett lehet személyes adatokat kezelni. Kitérünk azokra az esetekre, amikor az érintettek hozzájárulását nem lehetséges beszerezni, vagy az érintett a már megadott hozzájárulását visszavonja. Szó lesz az adatbázisok építésének jogi nehézségeiről, buktatóiról is.

A fenti témához szorosan kapcsolódik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság joggyakorlata, amelynek vizsgálata elengedhetetlen minden adatkezelő számára – nem csak azért, mert a Hatóság eljárása bírsággal zárulhat, hanem azért is, mert a Hatóság az általa jogellenesnek tartott adatkezelések esetén általában elrendeli az adatok törlését, tekintet nélkül arra, hogy az adatbázis kiépítése milyen erőforrásokat emésztett fel.

Ugyancsak általános, valamennyi adatkezelőt érintő kérdés az egységes európai szabályozás: hosszú ideje áll előkészítés alatt az Európai Unió adatvédelmi rendelete, amely elfogadása esetén valamennyi tagállami szabályozást felülírja. Választ keresünk arra, hogy milyen esélyei vannak egy ilyen egységes szabályozásnak, és melyek lehetnek a szabályozás főbb irányai.

A konferencia második felében a vállalati környezetben felvetődő adatvédelmi, adatbiztonsági problémákról, és ezek megoldásáról lesz szó. Első előadónk a nagyvállalati környezetet jól ismerő jogász, aki az adatvédelmi átvilágítás főbb kérdéseire is kitér. A nap végén az adatvédelemhez szorosan kapcsolódó területre, az adatbiztonságra, információbiztonságra térünk át.

Előadóink elismert szakemberek, közös jellemzőjük, hogy elméleti tudásukhoz jelentős gyakorlati tapasztalat társul. Mindazoknak ajánljuk konferenciánkat, akik személyes adatokat kezelnek, adatbázist építenek, függetlenül attól, hogy a gazdasági élet - vagy éppen a közszféra - mely területén teszik ezt. Amennyiben az előadások után kérdések maradnak megválaszolatlanul, a résztvevőknek azokat a nap végén lehetőségük lesz előadóink számára közvetlenül feltenni.