dijmenteskonzultacio

dijmenteskonzultacio

„ADATVÉDELEM UPDATE – Gyakorlati tapasztalatok a törvény hatályba lépése óta”

Menedzserképző Központ Adatvédelmi Konferencia

2013. március 28. (csütörtök)
Danubius Hotel Gellért, Budapest

Az esemény részvételi díja: 27 000 Ft + áfa

! Egy vállalattól két vagy több fő jelentkezése esetén 5% kedvezmény

12.30 - 13.00

Regisztráció
13.00 - 13.05 Moderátori megnyitó

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

13.05 - 14.00 Az adatvédelmi törvény legfontosabb szabályainak, az adatkezelés jogalapjának bemutatása aktuális gyakorlati példákon, jogeseteken keresztül
Mikor kezelhetünk személyes adatokat? Az új adatvédelmi törvény alapján akkor is lehet kezelni személyes adatot, ha az érintett ahhoz nem járult hozzá – miként alkalmazza a gyakorlat ezeket a lehetőségeket? Alapvető kérdés tehát az, hogy az adatkezelő milyen adatokat tarthat nyilván, és hogyan – és kérdés az is: milyen korlátokat szab a törvény?
dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő
14.00 - 14.30 Közérdekű adatok nyilvánossága
Mit jelent az információszabadság a gyakorlatban, mely adatokat kötelező közzétenni, és melyeket kötelező kérelemre kiadni? Mit lehet tenni, ha üzleti titkot kell kiadni a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok alapján? Másik oldalról: mit tehet az, akinek közérdekű adatra van szüksége? Melyek a közérdekű adatokkal kapcsolatos perek főbb szabályai?
dr. Orbán Zsombor, ügyvéd
14.30 - 15.20 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása - a jogellenes adatkezelések következményei, hatósági vizsgálatok, kiszabott bírságok, tanulságos tapasztalatok
2012. január 1. óta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja az adatkezelőket – immár hatósági jogkörökkel. Sor került számos vizsgálatra, több milliós bírságok kiszabására, perek kezdődtek. Milyen esetekben, hogyan jár el a hatóság, milyen szempontok alapján alkalmaz szankciókat? És persze a visszatérő kérdés: kinek és hogyan kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba?
dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
15.20 - 15.50

Kávészünet

15.50 - 16.20 Adatkezelés a pénzügyi szférában - a törvény főbb kérdései, a gyakorlat aktuális tanulságai
dr. Dósa Imre adatvédelmi felelős, Budapest Bank Nyrt.
16.20 - 16.50 Adatkezelés a direkt marketingben – újdonságok, és a legérzékenyebb kérdések a gyakorlatban
Kiket kereshetünk meg? Csak hozzájárulás lehet az adatkezelés jogalapja, vagy létezik törvényi felhatalmazás is? Milyen kötelezettségeket ír elő az adatvédelmi szabályozás a DM adatkezelőknek? Milyen újdonságot hozott az Info tv?
Mit tehet a megkeresett személy? Újdonságok - törlés vagy zárolás?
Az adatvédelmi szabályok mellett milyen szabályok betartására kell figyelni?
dr. Zárdai Zoltán, ügyvéd
16.50 - 17.30 Panelbeszélgetés
Az új törvény tapasztalatai és gyakorlati kérdései
Résztvevők:
dr. Dósa Imre adatvédelmi felelős, Budapest Bank Nyrt.
dr. Orbán Zsombor, ügyvéd
dr. Szabó Endre Győző elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
dr. Zárdai Zoltán, ügyvéd
17.30 - Programzárás
   
 

A programváltoztatás jogát a Menedzserképző Központ fenntartja!

Több mint egy év telt el azóta, hogy a gyakorlatban nehezen alkalmazható, 1992-ben született adatvédelmi törvényt váltotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Az új törvénytől az adatkezelők sokat vártak, elsősorban azt, hogy – az Európai Unió más tagállamaihoz hasonlóan – kiegyensúlyozottabb lesz az adatvédelem, és az érintettek jogainak védelme mellett kellő teret kap az adatkezelők érdekeinek érvényesítése.

A várakozások részben valóra váltak. Az új törvény 6. § (1) és (5) bekezdései lehetőséget adnak arra, hogy személyes adatok az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhetők legyenek, de csak meghatározott feltételek fennállása esetén. A gyakorlatban sok kérdés vetődik fel arra vonatkozóan, hogy milyen keretek között lehet alkalmazni a törvény felhatalmazásait, de az adatkezelők csak óvatosan lépnek. Ennek oka elsősorban az, hogy az új szabályok érvényesítésére egy új, bírságolási jogkörrel is rendelkező hatóság jött létre.

A kérdések tehát maradtak, a megengedőbb szabályok ugyanis elég ingoványos mozgásteret engednek. Hogyan lehet kamerákat elhelyezni egy munkahelyen? Mely feltételekkel lehet ellenőrizni a munkavállaló alkalmasságát? Kinek lehet küldeni reklámlevelet e-mailen? Milyen adatokat kezelhetünk az ügyfeleinkről? Mit kell tenni azoknak az adatkezelőknek, akik közfeladatot látnak el, így tevékenységük nyilvános, de alapvető érdekük az üzleti titkok megtartása? Néhány kérdés azok közül, amelyekre a konferencián választ keresünk.

A konferencia érdekes lehet mindenkinek, aki személyes adatot kezel – például munkáltatóként, pénzügyi szervezetként, biztosítóként, hírközlési szolgáltatóként, reklámozással, direkt marketinggel foglalkozó piaci szereplőként. A felszólalók a téma elismert szakértői, akik előadásukban az új szabályozási környezet bemutatása mellett elsősorban gyakorlati kérdésekre helyezik a hangsúlyt. Előadóink között köszönthetjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyettesét is, aki a Hatóság eljárását, jogalkalmazói gyakorlatát fogja bemutatni.